1. Aktiviti Kampus
 2. Hebahan
 • Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) menghargai
  privasi anda dan berusaha untuk melindungi
  data peribadi anda selaras dengan peruntukan
  Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
  ("Akta 709") yang telah berkuatkuasa.

  >>> Notis Privasi
 • Makluman kepada  pelajar semester 1, 2, 3, dan 4 yang layak & memenuhi syarat untuk memohon pinjaman mara. Kepada pemohon yang layak sila rujuk <<DISNI>>
   
  Dokumen yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar sebelum atau pada 31hb Mac 2015. Kelewatan menghantar akan menyebabkan kegagalan anda mandapat tajaan.